VšĮ Rietavo PSPC teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 317 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei tų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir šio įstatymo pakeitimais.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos

VšĮ Rietavo PSPC mokamų paslaugų ir laboratorinių tyrimų kainos