VšĮ Rietavo PSPC teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. V-1065 „Dėl LR SAM 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 317 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei tų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo“.