Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje gydomi ir slaugomi Rietavo savivaldybės gyventojai, sergantys lėtinėmis ligomis pagal LR SA įsakymą „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų patvirtinimo“ 2012 m. gegužės 4 d. Nr. V-39. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Ligoniai skyriuje gali gydytis 120 dienų per kalendorinius metus.

Atvykstant reikia turėti šeimos gydytojo arba gydytojo, kuris gydė antro lygio stacionare, siuntimą (F 027/a).

Pacientai, kuriems ambulatoriškai išrašomi kompensuojamieji vaistai dėl lėtinių ligų, turi atsinešti kompensuojamųjų vaistų pasą. Kompensuojamuosius vaistus gali išrašyti skyriuje dirbantys gydytojai.

Ligoniams teikiamos kineziterapijos, masažo procedūros, skiriamas medikamentinis gydymas injekcijomis, lašelinėmis, infuzijomis, atliekamos trofinių opų, pragulų gydymas.

Esant indikacijoms, atliekami laboratoriniai tyrimai.

Esant indikacijoms pacientai vežami konsultacijoms pas antro lygio gydytojus specialistus: kardiologą, neurologą, pulmonologą, chirurgą, traumatologą, ginekologą, psichiatrą.

Skyriuje dirbantis socialinis darbuotojas renka ir tvarko šiuos dokumentus:

  • pacientų asmens dokumentus;
  • paciento pajamų šaltinio gavimo dokumentus;
  • pacientų dokumentus į laikinas bei ilgalaikes globos įstaigas;
  • pacientų globos ir rūpybos dokumentus.
  • organizuoja socialinių paslaugų tęstinumą, bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis, gebančiomis garantuoti socialinės pagalbos tęstinumą.

Ligoniams ar jų artimiesiems pageidaujant, skyriuje teikiama dvasinė pagalba. Kiekvieną mėnesio trečią trečiadienį 15.00 val. skyriuje aukojamos Šv. mišios.