Bendrosios praktikos gydytojai

 • Danguolė Kontrimienė
 • Birute Kerpienė

Bendrosios praktikos slaugytojai

 • Alvyra Žilienė
 • Dangerūta Lenkauskienė
 • Gražina Breiterienė
 • Raminta Šliožytė
 • Regina Rožnienė

Slaugytojo padėjėjai

 • Albina Vyšniauskienė
 • Birutė Siutelienė
 • Gražina Rimeikienė
 • Bronislava Lukošienė
 • Irutė-Zofija Mažeikienė
 • Laima Saudargaitė
 • Snieguolė Margelienė

Socialiniai darbuotojai

 • Ugnė Grigaitytė

Kineziterapeutė

 • Renata Medeikienė

Psichologas

 • Evaldas Simutis

Valytojai

 • Jūratė Mažonienė

Pagalbinis medicinos personalas

 • Aniceta Vaupšienė
 • Vilma Jagminienė
 • Danguolė Varnelienė
 • Alvydė  Kiaulakienė
 • Samanta Jurkutė

Dietistas

 • Genovaitė Pūžienė

Virėjos

 • Jūratė Pocienė
 • Ona Stankevičienė