Bendrosios praktikos gydytojai

 • Danguolė Kontrimienė

Bendrosios praktikos slaugytojai

 • Albina Vyšniauskienė
 • Alvyra Žilienė
 • Birutė Siutelienė
 • Bronislava Lukošienė
 • Gražina Breiterienė
 • Irutė-Zofija Mažeikienė
 • Laima Saudargaitė
 • Raminta Šliožytė
 • Regina Rožnienė

Slaugytojo padėjėjai

 • Gražina Rimeikienė

Socialiniai darbuotojai

 • Ugnė Grigaitytė

Kineziterapeuto padėjėja-masažuotoja

 • Stasė Smulkienė

Valytojai

 • Jūratė Mažonienė

Pagalbinis medicinos personalas

 • Aniceta Vaupšienė
 • Vilma Jagminienė
 • Danguolė Varnelienė
 • Alvydė  Kiaulakienė

Dietistas

 • Genovaitė Pūžienė

Virėjos

 • Jūratė Pocienė
 • Ona Stankevičienė

Elektrikas

 • Adomas Rimeikis