Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

Slauga yra psichikos ar fizinę negalią turinčių asmenų (neįgaliųjų) priežiūra, kurią teikia profesionalūs darbuotojai.

Palaikomasis gydymas – stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai aiški ligos diagnozė ir nereikalingas specializuotas gydymas.

Iš PSDF biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims apmokamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, priskirtos asmens sveikatos priežiūrai. Palaikomojo gydymo paslaugos yra teikiamos stacionare.

Stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems yra teikiamos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti.

Siuntimą palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms gauti pacientui išduoda ambulatorinės arba stacionarinės ASPĮ gydytojas. Pacientai į ligoninę hospitalizuojami, kai nustatoma galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas. Paciento stacionare buvimo trukmę lemia objektyvi paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas, stacionarinių slaugos paslaugų poreikis.

Mokamos paslaugos

VšĮ Rietavo  PSPC teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. V-1065 „Dėl LR SAM 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 317 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei tų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo“.

Socialinės globos paslaugos finansuojamos iš Rietavo savivaldybės biudžeto.  Ten gali gydytis vieniši, sunkią negalią turintys pacientai. Guldymas derinamas su Rietavo savivaldybės Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėju. Reikia turėti šeimos gydytojo siuntimą F Nr.027/a. Pacientas moka 80 proc. pensijos įnašą.