VšĮ Rietavo PSPC dirbančių sveikatos priežiūros specialistų pareigybės ir nuorodos į medicinos normas:

PareigybėMedicinos norma
Šeimos gydytojasMN 14:2019
Gydytojas odontologasMN 42:2015
Gydytojas psichiatrasMN 53:2019
Bendrosios praktikos slaugytojasMN 28:2019
KineziterapeutasMN 124:2016
Psichikos sveikatos slaugytojasMN 22:2020
Gydytojo odontologo padėjėjasMN 24:2017
AkušerisMN 40:2021
Medicinos psichologasMN 162:2018
DietistasMN 32:2021

Visų sveikatos priežiūros specialistų medicinos normos skelbiamos LR sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje: https://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-1/

Taip pat jos skelbiamos valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie sveikatos apsaugos ministerijos: https://vaspvt.lrv.lt/lt/medicinos-normos/medicinos-normos-1/