Teikiamos nemokamai asmenims, turintiems privalomąjį sveikatos draudimą. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją.

Prie įstaigos galima prisirašyti gyventojui užpildžius nustatytos formos prašymą. Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją.

Rekomenduojama rinktis šeimos gydytoją:

 • dirbantį arčiausiai Jūsų namų, kad susirgus nereikėtų toli vykti;
 • turintį licenciją ir kvalifikacijos pažymėjimus;
 • dirbantį licencijuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Šeimos gydytojas Jums susirgus greitai, kvalifikuotai ir nemokamai suteikia medicinos pagalbą ir kitas valstybės garantuojamas medicinos paslaugas:

 • atlieka profilaktinį sveikatos tikrinimą, skiepija;
 • suteikia būtinąją medicinos pagalbą;
 • atlieka būtiniausius tyrimus, diagnozuoja ligą ir skiria gydymą;
 • išrašo receptus (ir kompensuojamiesiems vaistams);
 • jei reikia, išduoda siuntimą konsultuotis ir gydytis pas antrinio lygio specialistą;
 • jei reikia, išduoda siuntimą reabilitacijai ir gydymui ligoninėje;
 • atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
 • siunčia į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo lygiui nustatyti, jeigu Jūsų liga atitinka darbingumo ar neįgalumo lygio nustatymo kriterijus;
 • teikia valstybės finansuojamų prevencinių programų paslaugas ir informaciją apie jas.