Viešosios įstaigos Rietavo PSPC administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Geriausia padėka medikui – jūsų šypsena ir nuoširdus „ačiū“.

VŠĮ Rietavo PSPC administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, taip pat baudžiamojon atsakomybėn yra trauktini asmenys, siūlę, pažadėję duoti ar davę kyšį. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį gali pranešti:

Apie korupciją galima informuoti šias institucijas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT):

Policiją:

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimas (225 str.), prekyba poveikiu (226 str.), papirkimas (227 str.), piktnaudžiavimas (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (229 str.).

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl pranešėjų apsaugos, kuris numato mechanizmą asmens, atskleidusio informaciją apie nusižengimus organizacijoje, su kuria jis yra ar buvo susijęs darbo, tarnybos ar sutartiniu pagrindu, apsaugai, yra suteikiama galimybė informuoti apie korupcijos faktus organizacijoje užpildant pranešimo formą:

VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas:

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas prievoles.

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Kreiptis dėl korupcijos galite užpildydami šią formą:


    Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.
    Siekiant sumažinti nepageidaujamo turinio kiekį, šioje formoje naudojamas Akismet. Sužinokite, kaip tvarkomi jūsų duomenys.