Nuo šių metų liepos 1 d. Lietuvos Respublikos mastu kiekvienoje savivaldybėje startuoja pacientų pavėžėjimo paslauga.

Kaip veikia pacientų pavėžėjimas Rietavo savivaldybės žmonėms?

Valstybės lygmens pavėžėjimas teikiamas kai pacientas vyksta į gretimos ar tolimesnės savivaldybės II ar III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) ir atgal bei tarp ASPĮ.

Savivaldybės lygmens pavėžėjimas teikiamas pacientams vykstantiems hemodializei.

Kokioms paslaugos galima naudotis pavėžėjimu?

 • kai vykstama planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų bei vykstama iš jų į gyvenamąją  vietą;
 • kai vykstama planinių sveikatos priežiūros paslaugų į dienos stacionarą, dienos chirurgiją ir  grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų – medicininė reabilitacija ir  ankstyvoji vaikų raidos sutrikimų reabilitacija;
 • kai vykstama iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolimesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti; 
 • kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir/ar grįžtama po jo į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama planinių hemodializės paslaugų ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
 • kai grįžtama iš SPS po suteiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, kai nereikalingas stacionarinis gydymas;

Kas gali naudotis pacientų pavėžėjimo paslauga?

 1. 75 metų ar vyresni pacientai, turintys mažas pajamas; 
 2. 55% ar mažesnį darbingumą bei mažas pajamas turintys pacientai; 
 3. Specialiuosius poreikius bei mažas pajamas turintys pacientai; 
 4. Neįgalumą bei mažas pajamas turintys pacientai; 
 5. Pavėžėjimas reikalingas dėl medicininių priežasčių:
  1. Pacientai turintys judėjimo sutrikimų ir savarankiškai galintys paeiti vos keletą žingsnių;
  1. Pacientai turintys sveikatos sutrikimų trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją – psichikos, regos, klausos, kalbos;
  1. Pacientai vykstantys gydomosioms procedūroms, kai jų sukeliamas šalutinis poveikis apriboja  paciento galimybę naudotis viešuoju ar individualiu transportu – hemodializė, transplantacija,  chemoterapija;
  1. Pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;

Kuo skiriasi savivaldybės ir valstybės lygmens pacientų pavėžėjimai? 

Savivaldybės lygmens pavėžėjimai yra organizuojami savivaldybės įgaliotos įstaigos – VšĮ Reitavo pirminės sveikatos priežiūros centro, o valstybės lygmens pavėžėjimai yra organizuojami 1808 Karštosios  linijos. 

Rietavo savivaldybės įgaliotos įstaigos kontaktai:

VšĮ Rietavo priminės sveikatos priežiūros centras, registratūros tel. +370 448 68539 (darbo dienomis), Plungės g. 13, Rietavas. Ne darbo laiku ir savaitgaliais 1808.

Jeigu pacientas vyksta į kitos savivaldybės ASPĮ, kreiptis trumpuoju numeriu 1808 visą parą.

Kaip užsiregistruoti pavėžėjimui?

Pavėžėjimo paslaugai pacientas registruojasi pats arba jį gali užregistruoti kitas žmogus. Atšaukti registraciją pavėžėjimui gali tik pats pacientas ar teisiškai jį atstovaujantis asmuo. 

Vykimui į gyvenamąją vietą iš ASPĮ po planinio stacionarinio gydymo, vykimui į gyvenamąją vietą iš  SPS ir vykimui tarp ASPĮ registruoja tik asmens sveikatos priežiūros specialistas. 

Kokių paciento duomenų reikės norint atlikti registraciją pavėžėjimui? Kai registraciją atlieka pats pacientas ar kitas asmuo: 

 • paciento asmens kodas;
 • kontaktinis telefono numeris;
 • gydytojo siuntimas;
 • tikslus gyvenamosios vietos adresas;
 • tikslus asmens sveikatos priežiūros įstaigos adresas. 

Jeigu kartu vyksta lydintis asmuo

 • lydinčio asmens vardas ir pavardė;
 • lydinčio asmens kontaktinis telefono numeris ir (ar) el. paštas. 

Ar galima gauti pavėžėjimo paslaugą, jei reikalingas neįgaliesiems  pritaikytas automobilis? 

Taip, pavėžėjimo paslaugos teikiamos ne tik įprastais, bet ir neįgaliesiems pritaikytais automobiliais. 

Svarbu: neįgaliesiems pritaikyti automobiliai nėra aprūpinti pacientui reikalingomis pagalbinėmis  priemonėmis, tokiomis kaip neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė ir kt. 

Kokie yra registracijos šiam pavėžėjimui bei pavėžėjimo atšaukimo terminai? 

Registruotis dėl pavėžėjimo paslaugos asmuo gali ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. ir ne vėliau kaip prieš  2 darbo dienas iki numatyto vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Jei asmuo negali vykti užregistruotu laiku, privalo atšaukti pavėžėjimo paslaugą:

 • ne vėliau kaip 2  val. iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra savivaldybės lygmens pavėžėjimas;
 • ne vėliau kaip 3 val.  iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra valstybės lygmens pavėžėjimas.

Kur kreiptis dėl registracijos pavėžėjimui ambulatorinių paslaugų/dienos chirurgijos ar dienos stacionarui/planinių stacionarinių paslaugų gauti? 

Jei vykstama hemodializės paslaugoms arba kitai specializuotai sveikatos priežiūros paslaugai gauti  savo gyvenamosios savivaldybės ribose galima kreiptis į savivaldybės įgaliotą įstaigą.

Kaip nustatomos mažos pajamos?   

 • Pavėžėjimo paslauga gali pasinaudoti asmenys, kurie be kitų reikalavimų turi teisę į priemokas  už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų. Registracijos metu naudojama informacinė sistema kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą iš kurios gauna požymį ar asmuo turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  informacinė sistema pateikia požymį ar pajamos atitinka šį reikalavimą ar ne. Registratoriai negauna skaičiaus, gauna tik validavimo atsakymą „Taip/Ne“, pagal kurį operatoriui rodoma  ar žmogus atitinka keliamą reikalavimą dėl pajamų.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl paciento  priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones  padengimo“.

Parengta pagal Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Karštosios linijos 1808 informaciją.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1196 „Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“