Rietavo savivaldybės sveikatos centro tikslas – asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo gerinimas ir teikimo koordinavimas bendradarbiaujant tarpusavyje, siekiant savivaldybės gyventojams gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Sveikatos centro teikiamų paslaugų užtikrinimas Rietavo savivaldybės gyventojams pagal sutartyje dalyvaujančias įstaigas


BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugos
Savivaldybės teritorijoje esančios ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūra
Visuomenės sveikatos stiprinimas
Visuomenės sveikatos stebėsena

VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugos
Šeimos medicinos
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūra
Pirminės ambulatorinės odontologijos
Palaikomojo gydymo ir slaugos

UAB Rietavo šeimos daktaras paslaugos
Šeimos medicinos
Pirminės ambulatorinės odontologijos
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose
VšĮ Plungės ligoninės paslaugos
Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos
Rentgeno diagnostika
Ultragarsiniai tyrimai
Vidaus ligų
Vaikų ligų
Akušerijos ir ginekologijos
Chirurgijos (arba abdominalinės chirurgijos)
Endoskopijos
Kardiologijos
Otorinolaringologijos
Oftalmologijos
Endokrinologijos
Neurologijos
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo
Pradinės ambulatorinė medicininės reabilitacijos
Dienos stacionaro paslaugų I grupė
Dienos stacionaro paslaugų IX grupė
Ambulatorinės chirurgijos
Dienos chirurgijos
Skubios medicinos pagalbos, įskaitant stebėjimo paslaugas
UAB Sveikatos ir grožio klinikos paslaugos
Ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos („Vaiko raida A“ ir „Vaiko raida B“)
UAB Baltic Medics paslaugos
Cukrinio diabeto slauga