Viešosios įstaigos Rietavo PSPC administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Geriausia padėka medikui – jūsų šypsena ir nuoširdus „ačiū“. Tad neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais.

VŠĮ Rietavo PSPC administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, taip pat baudžiamojon atsakomybėn yra trauktini asmenys, siūlę, pažadėję duoti ar davę kyšį. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį gali pranešti:

Apie korupciją galima informuoti šias institucijas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją

  • Elektroniniu paštu korupcija@sam.lt 
  • Pasitikėjimo telefonu +370 800 66004

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT)

  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
  • ,,Karštosios linijos” telefonu +370 5 2663333 (ištisą parą 7 dienas per savaitę)